The Grand Opening of HackerShtellë

Last night we opened HackerShtellë: the open, multifunctional and collaborative house that we hope will become a home to your ideas and future projects.

Since May Baushtellë and Prishtina Hackerspace have teamed up and have invested an enormous amount of energy, creativity, and hard work in order to be able to open this space for our city and make it fully available and functional.

Inspired by the energy of this space our Humans of Baushtellë got creative and for the Grand Opening of HackerSthellë the house was filled with art: music, performances, installations, paintings etc. And then the people came, so many beautiful people. We are happy to announce that the Opening was a great success and we had a full house yesterday!

What will HackerShtellë be for you?

Find pictures of the opening in the gallery of click here.

********

Mbrëmë u hap HackerShtellë: shtëpia e hapur, multifunksionale dhe bashkëpunuese e cila shpresojmë se do të bëhet strehë e ideve dhe projekteve të juaja.

Prej muajit maj Baushtellë dhe Prishtina Hackerspace kanë bashkuar forcat dhe kanë investuar tepër shumë energji, kreativitet dhe punë për ta hapur këtë hapësirë për qytetin tonë dhe për ta bërë atë plotësisht të qasshme dhe funksionale.

Çka do të jetë HackerShtellë për ty?

  Previous post:
Next post: